WordPress WP REST API v1.2.3 dodaje rozszerzalność i funkcjonalność do już solidnego i zaufanego systemu zarządzania treścią. Oferuje znaczną korzyść każdemu programistowi WordPress lub każdemu użytkownikowi ze specjalnymi potrzebami biznesowymi w zakresie tworzenia aplikacji niszowych. Włączenie funkcji projektowych REST i niestandardowych typów postów do kodu WordPress przekształca go w całkowicie nową strukturę aplikacji, która może dostosowywać się do niestandardowych typów danych, wykorzystywać nowe ekosystemy oprogramowania jako usługi oraz pozostać stosunkowo łatwym do zrozumienia i utrzymania.


Ten interfejs API zapewnia niezawodny zwrot z czasu i pieniędzy, ponieważ jego podstawowa funkcjonalność rzadziej ulegnie awarii po wprowadzeniu nowych typów danych lub zmianie protokołów innych firm. Interfejs programowania aplikacji RESTful (API) zapewnia programistom elastyczność funkcjonalną w WordPress wydłuży to również jego żywotność jako narzędzia wielokrotnego użytku.

W tym artykule przedstawiono korzyści dla użytkowników i programistów, krótko opisując znaczenie REST jako ogólnej koncepcji projektowania stron internetowych oraz określonej funkcji WordPress. Wykorzystanie ulepszeń po WordPress v3, takich jak niestandardowe typy wpisów zaimplementowane przez użytkownika, rozszerza to, co jest już popularnym zapleczem poza zarządzaniem treścią, na dostawcę niestandardowych usług wielokrotnego użytku, które deweloper może zbudować w stosunkowo krótkim czasie. Te główne ulepszenia, CPT i REST same w sobie dodają nową funkcjonalność i rozszerzalność do dobrze znanego i bardzo stabilnego oprogramowania.

Co to jest REST?

REST (REpresentational State Transfer), wykorzystujący protokół przesyłania hipertekstu (HTTP), to koncepcja projektowania stron internetowych oferująca kluczowe zalety WordPress, takie jak:

  • Agnostyczny szkielet zapewniający większą stabilność przy zmianie typów danych.
  • Możliwość interakcji z szerszym zakresem starszych obiektów i czasowników.
  • Współdziałanie z nowymi protokołami uwierzytelniania.
  • Interfejsy wielokrotnego użytku niezależnie od rodzimych protokołów, takich jak JSON i AJAX.
  • Integracja zaplecza z różnorodnymi wtyczkami i innymi usługami jako usługa.
  • Skalowalność w miarę opracowywania nowych interfejsów aplikacji.

Jak działa REST dla Ciebie?

wordpress pracuje dla Ciebie

Architektura i interfejs programowania aplikacji (API)

Sprzęt sieciowy i komputerowy zwykle pojawiają się jako podstawa każdego modelu klasycznego oprogramowania; „miękki” interfejs człowieka jest na wierzchu. Architektura referencyjna Open Systems Interconnect (OSI) łączy siedem wyróżniających się warstw, takich jak tort weselny, z interfejsem programowania aplikacji (lub API) na górze. WordPress to aplikacja działająca w tej warstwie API.

Każda aplikacja opiera się na systemie operacyjnym, gdy dodatkowo dzielisz najlepsze API. Aplikacja konwertuje dane zebrane z lokalnej pamięci, połączeń sieciowych lub Internetu na użyteczne informacje zgodnie z wcześniej ustalonymi protokołami, wstępnie zaprogramowanymi regułami i procedurami. Przeglądarka jest przykładem aplikacji działającej w systemie operacyjnym.

Obiekty danych Hypermedia oddziałują w tej puli pamięci zgodnie ze specyfikacjami kodu (np. „Czasowniki” HTML GET, PUT i DELETE), a także ze standardami uwierzytelniania bezpieczeństwa, takimi jak OAuth, CORS i SSL. Prawdopodobnie zbudowałeś oprogramowanie dla klientów, które przechwyciły określone obiekty „unoszące się” w tej puli pamięci. Wyspecjalizowane interfejsy API są zaprojektowane do przechwytywania (interakcji) określonych rodzajów obiektów.

REST jako pracodawca oprogramowania Equal-Opportunity

REST różni się od starszych projektów aplikacji internetowych tym, że luźno definiuje lub REprzedstawia sposób znajdowania obiektów w pamięci. Szerszy zakres „swobodnie pływających” obiektów w pamięci wprowadza się „na pokład” (S.Tate T.ransfer), ponieważ interfejs API REST nie jest ograniczony sposobem, w jaki „widzi” dane według ścisłych reguł, definicji, specyfikacji lub protokołów. Przyjęcie projektu REST eliminuje potrzebę budowania osobnych interfejsów API dla każdego nowego projektu. Ten projekt oprogramowania ma również większą elastyczność w radzeniu sobie z przyszłymi zmianami danych lub protokołów.

Dlaczego oddzielenie płatności jest dla Ciebie ważne

Termin agnostyk jest używany do opisania projektu sieci REST, ponieważ został on odłączony (lub niepowiązany) z wieloma ograniczeniami starszych protokołów i specyfikacji. To oddzielenie jest szczególnie ważne, ponieważ dane przenoszą się ze starszego punktu skupienia hipertekstu na nową, szerszą definicję hipermediów, rozszerzając strukturę hipertekstu hiperłączonych danych o grafikę i wideo. Oddzielenie projektu sieci od ustalonych reguł i specyfikacji jest ważne, ponieważ zmieniają się definicje.

Szersze koncepcje danych w połączeniu z interoperacyjnością w stosowaniu, na przykład, czasowników HTTP i składni, zwiększają rozszerzalność i skalowalność projektowania stron internetowych. Programiści mogą stosować te same podstawowe operacje („czasowniki starsze”) do bardziej otwartych obiektów bez „łamania” oprogramowania. REST analizuje szeroki zakres języków i specyfikacji bez uprzedzeń i uprzedzeń. Możesz uznać REST za uniwersalnego tłumacza nowych interakcji między starszymi systemami a swoimi stronami internetowymi WordPress.

Adresy URL i Internet przedmiotów (IOT)

Pojawiający się Internet przedmiotów (IOT) wymusza także zmiany we wszechświecie obiektów i sposób ich opisywania, na przykład w WordPress. Zastanów się, w jaki sposób te obiekty są identyfikowane za pomocą uniwersalnego identyfikatora zasobów (URI) i jego podskładników jednolitego lokalizatora zasobów (URL) i jednolitej nazwy zasobu (URN).

Porównaj na przykład adresy URL opisujące różne protokoły dla tej samej domeny jak http://mydomain.com i ftp://mydomain.com. W miarę rozszerzania się IOT nazwa URI, lokalizacja i metody pobierania będą miały większą różnorodność i będą wymagały większej elastyczności w obsłudze różnic granularnych. REST, jako koncepcja projektowania stron internetowych, pomaga raczej niż utrudniać tworzenie oprogramowania.

ODPOWIEDNIE Framework aplikacji WordPress

wp-rest-api

Od taksonomii po niestandardowe typy poczt

Typy postów Nieograniczone i Strąki, oba wymienione w sekcji wtyczek WordPress.org pod słowem kluczowym typy postów, automatycznie zapewniają modyfikacje kodu po aktywacji, które umożliwiają na przykład tworzenie niestandardowych typów postów zdefiniowanych przez użytkownika (CPT) z ich osobnymi taksonomiami.

Jednak te wtyczki zapewniają tylko zmiany kodu w podstawowych plikach WordPress. Żaden z wymienionych pakietów oprogramowania nie uzupełni kodu niezbędnego do wyświetlenia zarejestrowanych CPT i systematyki w temacie instalacji. Wszystkie pakiety wymagają dodatkowego ręcznego kodowania lub zakupu dodatkowych dodatków do oprogramowania, które mogą wprowadzać modyfikacje oprogramowania z poziomu menu bez dodatkowego ręcznego kodu. Inną wtyczką do rozważenia jest Interfejs użytkownika niestandardowego typu postu przez webdev Studios. Aktualizuje także tylko podstawowe pliki WordPress.

Od systemu zarządzania treścią do struktury aplikacji

Deweloperzy, ponieważ WordPress v3.0 „Thelonius”, mogą rejestrować własne CPT, a tym samym przekształcać klasyczną strukturę WordPress Content Management System (CMS) w aplikacje z niestandardowymi typami danych. REST rozszerza możliwości funkcji na protokoły, specyfikacje i technologie oprogramowania, takie jak JSON i AJAX. Jeśli zarabiasz na życie jako programista, ważne jest, jak dobrze i szybko przełożysz potrzeby klienta na łatwą w obsłudze aplikację, którą znają i której ufają.

Istnieje zarówno wersja robocza, jak i wersja beta WP REST API v2.0-beta4. Używaj wersji beta tylko do celów testowych; nigdy nie instaluj go na stronie produkcyjnej.

WordPress dostosowany do przyszłych zastosowań

Podsumowując, API REST i CPT nie są typowymi potrzebami użytkowników końcowych WordPress. Jeśli jednak jesteś programistą, otrzymujesz wynagrodzenie za zaspokojenie potrzeb biznesowych klienta poza zapewnieniem stabilnego, ale „gotowego” systemu zarządzania treścią. Potrzebujesz ram zapewniających zwrot z inwestycji w czas i pieniądze. Każdy użytkownik WordPress chce stabilnego, niezawodnego frameworka, który rzadziej ulegnie awarii, gdy zmienią się protokoły lub zmodyfikowany typ danych w celu odzwierciedlenia nowych atrybutów. Interfejs API REST poprawia pewność niezawodności i wydajności.

Włączenie interfejsu API REST i rozważenie CPT ze specjalnymi taksonomiami jest zawsze wartościową czynnością. Interfejs API REST zapewnia szerszy zasięg dodatkowej funkcjonalności ze źródeł zewnętrznych i większą trwałość projektu aplikacji, ponieważ łatwiej uwzględnia przyszłe zmiany w protokołach. Zainstalowanie tego interfejsu API i CPT zapewni zaspokojenie potrzeb klientów w opłacalny sposób teraz i w przyszłości.

Jak znaleźć interfejs API REST do pracy? Czy jesteś podekscytowany przyszłością WordPress dzięki tej nowej funkcjonalności? Daj nam znać w komentarzach!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me