Mine 25 beste WooCommerce-utdrag for WordPress del 2

 1. 1. Mine 25 beste WooCommerce-utdrag for WordPress
 2. 2. Leser for øyeblikket: Mine 25 beste WooCommerce-utdrag for WordPress del 2

For noen dager siden skrev jeg et innlegg der jeg listet opp 25 av de mest nyttige WooCommerce-kodene jeg bruker, og dere var mange mennesker som ville be om mer, så i dag bestemte jeg meg for å gi noen flere tekstutdrag for WooCommerce! Her går vi!


/ *
* Erstatt standard PayPal-ikon for WooCommerce
* /
funksjon paypal_checkout_icon () {
returner 'https://www.paypalobjects.com/webstatic/mktg/logo-center/logo_betalen_met_paypal_nl.jpg'; // skriv din egen bilde-URL her
}
add_filter ('woocommerce_paypal_icon', 'paypal_checkout_icon');

2 – Erstatt standard plassholderbilde av produktet

/ *
* går i temafunksjoner.php eller en tilpasset plugin. Bytt ut filnavnet / banen med ditt eget :) 
*
** /
add_action ('init', 'custom_fix_tattnail');

funksjonen tilpassede_fiksenheten () {
add_filter ('woocommerce_placeholder_img_src', 'custom_woocommerce_placeholder_img_src');

funksjon custom_woocommerce_placeholder_img_src ($ src) {
$ upload_dir = wp_upload_dir ();
$ uploads = untrailingslashit ($ upload_dir ['baseurl']);
$ src = $ opplastinger. '/2012/07/thumb1.jpg';

returner $ src;
}
}

3 – Fjern “Produkter” fra brødsmuler

/ *
* Skjul "produkter" i WooCommerce brødsmule
* /
funksjon woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ($ trail) {
foreach ($ løype som $ k => $ v) {
if (strtolower (strip_tags ($ v)) == 'produkter') {
unset ($ trail [$ k]);
gå i stykker;
}
}

retur $ løype;
}

add_filter ('woo_breadcrumbs_trail', 'woo_custom_filter_breadcrumbs_trail', 10);

4 – Tom vogn

/ *
* Tom WooCommerce-vogn
* /
funksjon my_empty_cart () {
global $ woocommerce;
$ Woocommerce-> handlekurven-> empty_cart ();
}
add_action ('init', 'my_empty_cart');

5 – Legg produkt automatisk i handlekurven ved besøk

/ *
* Legg varen til handlekurven ved besøk
* /
funksjon add_product_to_cart () {
if (! is_admin ()) {
global $ woocommerce;
$ produkt_id = 64;
$ funnet = usant;
// sjekk om produktet allerede er i handlevognen
if (sizeof ($ woocommerce-> cart-> get_cart ())> 0) {
foreach ($ woocommerce-> cart-> get_cart () som $ cart_item_key => $ verdier) {
$ _product = $ verdier ['data'];
if ($ _product-> id == $ product_id)
$ funnet = sant;
}
// hvis produktet ikke ble funnet, legg det til
hvis (! $ funnet)
$ woocommerce-> cart-> add_to_cart ($ product_id);
} annet {
// hvis ingen produkter i handlekurven, legg den til
$ woocommerce-> cart-> add_to_cart ($ product_id);
}
}
}
add_action ('init', 'add_product_to_cart');

6 – Legg til en tilpasset valuta / symbol

add_filter ('woocommerce_currency', 'add_my_currency');

funksjon add_my_currency ($ valutaer) {
$ currency ['ABC'] = __ ('Valuta navn', 'woocommerce');
returnere $ valutaer;
}

add_filter ('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

funksjon add_my_currency_symbol ($ currency_symbol, $ currency) {
bytte ($ valuta) {
sak 'ABC': $ currency_symbol = '$'; gå i stykker;
}
returner $ currency_symbol;
}

7 – Endre legg til kurv-knappetekst

/ **
* Endre legg til handlekurv-teksten på enkelt produktsider
* /
funksjon woo_custom_cart_button_text () {
return __ ('Min knappetekst', 'woocommerce');
}
add_filter ('single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text');/ **
* Endre legg til i handlekurven på produktarkiv
* /
funksjon woo_archive_custom_cart_button_text () {
return __ ('Min knappetekst', 'woocommerce');
}
add_filter ('add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text');

8 – Omdiriger abonnement legg i handlekurven til kassen siden

/ **
* Omdiriger abonnement legg i handlekurven til kassen siden
*
* @param streng $ url
* /
funksjon custom_add_to_cart_redirect ($ url) {

$ product_id = (int) $ _REQUEST ['legg til i handlekurven'];
if (class_exists ('WC_Subscrib_Product')) {
if (WC_Subscrib_Product :: is_subscription ($ product_id)) {
returner get_permalink (get_option ('woocommerce_checkout_page_id'));
} ellers returnerer $ url;
} ellers returnerer $ url;

}
add_filter ('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');

Dette utdraget krever plugin-abonnement.

9 – Viderekobling til kassen siden legges i handlekurven

/ **
* Omdiriger abonnement legg i handlekurven til kassen siden
*
* @param ingen
* /
funksjon add_to_cart_checkout_redirect () {
wp_safe_redirect (get_permalink (get_option ('woocommerce_checkout_page_id')));
dø();
}
add_action ('woocommerce_add_to_cart', 'add_to_cart_checkout_redirect', 11);

10 – CC alle e-postmeldinger

 / **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Legg til en annen e-postmottaker i alle WooCommerce e-postmeldinger
*
* /
funksjon woo_cc_all_emails () {
returner 'Bcc: [email protected]'. "\ R \ n";
}
add_filter ('woocommerce_email_headers', 'woo_cc_all_emails');

11 – Send en e-post når en ny ordre er fullført med kuponger som er brukt

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Send en e-post hver gang en bestilling med kupong (er) fullføres
* E-postadressen inneholder kuponger som ble brukt under kasseprosessen
*
* /
funksjon woo_email_order_coupons ($ order_id) {
$ order = new WC_Order ($ order_id);

if ($ ordre-> get_used_coupons ()) {

$ til = '[email protected]';
$ subject = 'Ny ordre fullført';
$ headers = 'Fra: Mitt navn'. "\ R \ n";

$ melding = 'En ny ordre er fullført. \ n';
$ melding. = 'Order ID:'. $ order_id. '\ n';
$ melding. = 'Kuponger brukt: \ n';

foreach ($ order-> get_used_coupons () som $ kupong) {
$ melding. = $ kupong. '\ n';
}
@wp_mail ($ til, $ emne, $ melding, $ overskrifter);
}
}
add_action ('woocommerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons');

12 – Endre relaterte produktnummer

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Endre antall relaterte produkter på produktsiden
* Angi din egen verdi for 'posts_per_page'
*
* /
funksjon woo_related_products_limit () {
globalt $ produkt;

$ args = matrise (
'post_type' => 'produkt',
'no_found_rows' => 1,
'posts_per_page' => 6,
'ign_sticky_posts' => 1,
'orderby' => $ orderby,
'post__in' => $ relatert,
'post__not_in' => matrise ($ produkt-> id)
);
returner $ args;
}
add_filter ('woocommerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit');

13 – Ekskluder produkter fra en bestemt kategori på butikksiden

 / **
* Fjern produkter fra butikk side etter kategori
*
* /
funksjon woo_custom_pre_get_posts_query ($ q) {

hvis (! $ q-> is_main_query ()) returnerer;
hvis (! $ q-> is_post_type_archive ()) returnerer;

if (! is_admin () && is_shop ()) {

$ q-> sett ('tax_query', array (array (
'taxonomy' => 'product_cat',
'felt' => 'slug',
'terms' => matrise ('sko'), // Ikke vis produkter i sko-kategorien på butikksiden
'operator' => 'NOT IN'
)));

}

remove_action ('pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query');

}
add_action ('pre_get_posts', 'woo_custom_pre_get_posts_query');

14 – Endre butikkkolonnernummer

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Endre produktkolonnernummer på butikkens sider
*
* /
funksjon woo_product_columns_frontend () {
global $ woocommerce;

// Standardverdi brukes også for kategorier og underkategorier
$ kolonner = 4;

// Produktliste
if (is_product_category ()):
$ kolonner = 4;
slutt om;

//Relaterte produkter
if (is_product ()):
$ kolonner = 2;
slutt om;

// Cross selger
if (is_checkout ()):
$ kolonner = 4;
slutt om;

returner $ kolonner;
}
add_filter ('loop_shop_columns', 'woo_product_columns_frontend');

15 – Deaktiver WooCommerce-faner

 / **
* Fjern produktfanene
*
* /
funksjon woo_remove_product_tab ($ faner) {

unset ($ tabs ['beskrivelse']); // Fjern beskrivelsesfanen
unset ($ tabs ['reviews']); // Fjern vurderingsfanen
unset ($ tabs ['tilleggsinformasjon']); // Fjern tilleggsinformasjonsfanen

returner $ faner;

}
add_filter ('woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tab', 98);

16 – Fjern brødkrummen

 / **
* Fjern WooCommerce BreadCrumb
*
* /
remove_action ('woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20);

17 – Begrens listen over fraktland

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Begrens listen over fraktland
*
* /
funksjon woo_override_checkout_fields ($ felt) {

$ felt ['shipping'] ['shipping_country'] = matrise (
'type' => 'velg',
'label' => __ ('Min nye landsliste', 'woocommerce'),
'options' => matrise ('AU' => 'Australia')
);

returner $ felt;
}
add_filter ('woocommerce_checkout_fields', 'woo_override_checkout_fields');

18 – Erstatt “Gratis!” produktstreng

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Erstatt "Gratis!" av en tilpasset streng
*
* /
funksjon woo_my_custom_free_message () {
retur "Dette produktet er GRATIS!";
}

add_filter ('woocommerce_free_price_html', 'woo_my_custom_free_message');

19 – Skjul ALLE andre forsendelsesmetoder når gratis frakt er tilgjengelig

// Skjul ALLE fraktalternativer når gratis frakt er tilgjengelig
add_filter ('woocommerce_available_shipping_methods', 'hide_all_shipping_when_free_is_available', 10, 1);

/ **
* Skjul ALLE fraktalternativer når gratis frakt er tilgjengelig
*
* @param array $ available_methods
* /
funksjon hide_all_shipping_when_free_is_available ($ available_methods) {

if (isset ($ available_methods ['free_shipping'])):

// Få gratis frakt-matrise til en ny matrise
$ freeshipping = matrise ();
$ freeshipping = $ available_methods ['free_shipping'];

// Tøm $ available_methods-matrisen
unset ($ available_methods);

// Legg gratis frakt tilbake til $ avaialble_methods
$ available_methods = matrise ();
$ available_methods [] = $ freeshipping;

slutt om;

returner $ tilgjengelig_metoder;
}

20 – Gjør at kassen “tilstand” ikke er obligatorisk

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Gjør ikke "tilstand" -feltet i kassen
*
* /

add_filter ('woocommerce_billing_fields', 'woo_filter_state_billing', 10, 1);
add_filter ('woocommerce_shipping_fields', 'woo_filter_state_shipping', 10, 1);

funksjon woo_filter_state_billing ($ address_fields) {
$ address_fields ['billing_state'] ['required'] = falsk;
returner $ adressefelt;
}

funksjon woo_filter_state_shipping ($ address_fields) {
$ address_fields ['shipping_state'] ['required'] = falsk;
returner $ adressefelt;
}

21 – Opprett en kupong programmelt

$ coupon_code = 'UNIQUECODE'; // Kode
$ beløp = '10'; // Beløp
$ discount_type = 'fixed_cart'; // Type: fixed_cart, percent, fixed_product, percent_product

$ kupong = matrise (
'post_title' => $ kupongkode,
'post_content' => '',
'post_status' => 'publiser',
'post_author' => 1,
'post_type' => 'shop_coupon'
);

$ new_coupon_id = wp_insert_post ($ kupong);

// Legg til meta
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'discount_type', $ discount_type);
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'coupon_amount', $ amount);
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'individual_use', 'no');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'product_ids', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'exclude_product_ids', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'use_limit', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'expiry_date', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'Apply_before_tax', 'ja');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'free_shipping', 'no');

22 – Endre emnelinjer for e-post

/ *
* Emnefiltre:
* woocommerce_email_subject_new_order
* woocommerce_email_subject_customer_procesing_order
* woocommerce_email_subject_customer_completed_order
* woocommerce_email_subject_customer_invoice
* woocommerce_email_subject_customer_note
* woocommerce_email_subject_low_stock
* woocommerce_email_subject_no_stock
* woocommerce_email_subject_backorder
* woocommerce_email_subject_customer_new_account
* woocommerce_email_subject_customer_invoice_paid
** /
add_filter ('woocommerce_email_subject_new_order', 'endre_admin_email_subject', 1, 2);

funksjonen endre_admin_email_subject ($ emne, $ ordre) {
global $ woocommerce;

$ blogname = wp_specialchars_decode (get_option ('blogname'), ENT_QUOTES);

$ subject = sprintf ('[% s] Ny kundeordre (#% s) fra navn% s% s', $ blogname, $ order-> id, $ order-> billing_first_name, $ order-> billing_last_name);

returner $ emne;
}

23 – Legg tilpasset avgift i handlekurven

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Legg til tilpasset avgift i handlekurven automatisk
*
* /
funksjon woo_add_cart_fee () {

global $ woocommerce;

if (is_cart ()) {
$ woocommerce-> cart-> add_fee (__ ('Custom', 'woocommerce'), 5);
}

}
add_action ('woocommerce_before_cart_table', 'woo_add_cart_fee');

24 – Tilpasset lagt til handlekurvemelding

/ **
* Tilpasset Legg til i kurv Meldinger
* Legg dette til temafunksjonene.php-filen
** /
add_filter ('woocommerce_add_to_cart_message', 'custom_add_to_cart_message');
funksjonen custom_add_to_cart_message () {
global $ woocommerce;

// Meldinger om suksess
if (get_option ('woocommerce_cart_redirect_after_add') == 'ja'):

$ return_to = get_permalink (woocommerce_get_page_id ('shop'));

$ melding = sprintf ('% s % s ', $ return_to, __ (' Fortsett å handle → ',' woocommerce '), __ (' Produktet ble lagt til i handlekurven. ',' woocommerce '));

annet:

$ melding = sprintf ('% s % s ', get_permalink (woocommerce_get_page_id (' cart ')), __ (' Vis handlevogn → ',' woocommerce '), __ (' Produktet ble lagt til i handlekurven. ',' woocommerce '));

slutt om;

returner $ melding;
}

25 – Legg til betalingsmetode i admin e-post

/ **
* WooCommerce ekstrafunksjon
* --------------------------
*
* Legg til betalingsmåte for å administrere ny ordre-e-post
*
* /
add_action ('woocommerce_email_after_order_table', 'woo_add_payment_method_to_admin_new_order', 15, 2);

funksjon woo_add_payment_method_to_admin_new_order ($ ordre, $ is_admin_email) {
if ($ is_admin_email) {
ekko '

Betalingsmetode: '. $ order-> payment_method_title. '

'; } }

Og bom! Det er det! Jeg håper du vil like disse utdragene. Hvis du har noen forslag, ikke nøl med å legge igjen en kommentar nedenfor!


Har du ikke et WooCommerce-klart tema, eller vil du ha et nytt? Sørg for å sjekke alt WordPress-temaet vårt!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map